چند جمله بياد ماندنی

اگر بتوانم در قلب يک انسان گوشه ای تازه را به او بنمايانم بيهوده نزيسته ام

موضوع خود زندگی است

نه شعف يا درد يا شادی يا ناشادی

نفرت به اندازه دوست داشتن خوب است

يک دشمن می تواند به خوبی يک دوست باشد

برای خود زندگی کن

زندگيت را بزی

سپس براستی دوست انسان خواهی شد .........

 

                                                                     جبران خليل جبران

/ 3 نظر / 6 بازدید

سلام ، خسته نباشید ! ما پزشکان نیز چنان سایر انسانها فاقد درد نیستیم . یک دکتر دلسوز درد بیمارش را نیز بدوش دارد. وظیفه یک دکتر احساس مسئولیت در قبال بیمار و خانواده اش می باشد . البته حل گرفتاریهای مالی بیماران مربوط به نهاد هایی خاص میباشد .لیکن ما امیدواریم پزشکان نسبت به بیماران تهیدست دارای انعطاف ، بخشندگی و همکاری بیشتری باشند. شکوفه های لبخند بر لبانتان شکوفا باد. با احترام تورکمن مدیکال www.turkmenmedical.persianblog.ir

بانو

اين جمله اش قشنگ بود : نفرت به اندازه دوست داشتن خوب است... همون جاذبه و دافعه معنی ميشه...

امير...