جملات کوتاه

باور نمی کنم خالق دانه های انار زندگی مرا بی نظم چیده باشد .

×××××

خدایا کمکم کن پیمانی را که در طوفان با تو بستم در آرامش فراموش نکنم .

 

×××××

شادی را هدیه کن حتی به آن ها که از تو گرفتند .عشق بورز به ان ها که دلت را شکستند .دعا کن برای آن ها که نفرینت کردند و بخند که خدا هنوز آن بالا با توست .

×××××

خدایا ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم که شاکر داشته هایم نبودم .

×××××

 

/ 4 نظر / 49 بازدید
متصدي جوان

نمي تونم جمله سومت رو بپذيرم... نمي تونم... خيلي سخته

فریبا

بندگیم را با خون و دلم عجین کن تا هوس عصیان بسرم نزند