تولد سارا و سپهر

به مناسبت تولد سارا و سپهر در 16فروردین 86

شاعر : دوست گرامی آقای همسر

هزار و سیصد و هشتاد و شش بود

                                                دلم در حالت تاپ و تپش بود

کمی این سوتر از ایام نوروز

                                            چو فروردین گذشت از نیمه یک روز

به روز رحمت و میلاد احمد

                                          سرانجام انتظار من سرآمد

زباغستان الطاف خداوند

                                       به دستانم دو تا گلدسته دادند

یکی زان دسته گلها هست سارا

                                        که دل را می رباید آشکارا

یکی دیگر سپهر نازنین است

                                       که شایان هزاران آفرین است

سپهرم ماه و سارا هست خورشید

                                        دراین معنی ندارم هیچ تردید

تولدگاهشان تهران و خاتم *

                                      نهاده پا به گیتی هر دو با هم

سپهر و خواهرش کاشی تبارند

                                        ولی خود را زتهران می شمارند

حسودان و بخیلان کور گردند 

                                      زچشم انداز اینان دور گردند 

*بیمارستان خاتم الانبیا

 

  
نویسنده : نیلوفر روحانی ; ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱٥
تگ ها :